Tujuan

Perkhidmatan ini dibuat untuk memudahkan komuniti membuat akuan tabung haji, mengemaskini maklumat peribadi, membuat pendaftaran haji/semakan status haji serta membuat pendaftaran THIJARI (TH Online).Selain itu dapat mewujudkan hubungan yang lebih erat antara Petugas Tabunh Haji dengan komuniti setempat.

Aktiviti

Petugas Tabung haji membuat akaun tabung haji kepada pemohon baru,serta membuat pendaftran haji kepada pemohon tersebut,selain itu juga, Petugas tabung haji juga memberi maklumat cara menggunakan THIJARI untuk proses transfer duit serta penambahan deposit.

Gambar Disini.