Tarikh  : 3 Jun 2022

Masa : 3.00 Petang - 4.00 Petang

Tempat : PEDI Bukit Raya Dalam

Peserta : Wanita

 

Tujuan

Seorang wanita menggunakan kemudahan internet yang disediakan bagi menjalani peperiksaan online MARA .Selain itu dapat mewujudkan hubungan yang lebih erat antara Petugas dengan komuniti setempat.

Aktiviti

Petugas memberi tunjuk ajar dalam menggunakan komputer bagi tujuan menjalani peperiksaan online MARA tersebut.

Gambar Disini