Tujuan

Taklimat dibuat untuk memberi pendedahan kepada komuniti berkaitan I-Saraan dan I-Suri serta komuniti bioleh berdaftar akaun tersebut untuk membuat caruman di masa hardapan.Selain itu dapat mewujudkan hubungan yang lebih erat antara Petugas KWSP dengan komuniti setempat.

Aktiviti

Petugas memberI pendedahan tentang faedah yang terkandung dalam I-Saraan dan I-Suri dan memberi tunjuk ajar kepada komuniti untuk digunakan secara talian bagi membolehkan komuniti mengetahui segala urusan wang yg dipindahkan didalam akaun tersebut seperti dividen hujung tahun.

Gambar Disini

Tarikh  : 28 Julai 2020

Masa : 10.00 Pagi - 12.00 Tengahari

Tempat : PEDI Bukit Raya Dalam

Peserta : Wanita

 

Tujuan

Kelas ini diadakan untuk memberi pendedahan tentang cara menggunakan Canva web untuk membuat pamplet untuk diedarkan kepada komuniti berkaitan perkhidmatan pesuruhan jaya sumpah yang dijalankan Selain itu dapat mewujudkan hubungan yang lebih erat antara Petugas dengan komuniti setempat.

Aktiviti

Petugas memberi tunjuk ajar dalam membuat pamplet mengikut klasifikasi yang dikehendaki bagi membolehkan komuniti mengetahui pejabat pesuruhan jaya sumpah tersebut.

Gambar Disini

 

Tarikh  : 7 Julai 2022

Masa : 10.00 Pagi - 12.00 Tengahari

Tempat : Pejabat Kesihatan Daerah                        Pendang

Peserta :Tadika Kemas

 

Tujuan

Tujuan Program ini diadakan supaya dapat mengeratkan silaturahim diantara petugas Pusat Internet dengan Pejabat Kesihatan Pendang dan memberi taklimat dan advokasi KDB kepada petugas kesihatan serta mempromosikan pusat internet di daerah Pendang.

Aktiviti

Petugas membuat aktiviti berasaskan teknologi maklumat seperti kuiz,kolaj dan memberi taklimat berkenaan online grooming iaitu menggunakan internet secara berkhemah dan selamat. 

Gambar Disini

Tarikh  : 19 Julai 2022

Masa : 9.00 Pagi - 12.30 Tengahari

Tempat : PEDI Pdg Sera

Peserta : Komuniti

 

Tujuan

Tujuan Program ini diadakan supaya dapat mengeratkan silaturahim diantara petugas PEDI dengan komuniti serta agensi dari jabatan swasta dan kerajaan. Selain itu program ini juga dijalankan untuk mempromosikan PEDI bagi menggalakkan komuniti menggunakan perkhidmatan yang disediakan.

Aktiviti

Petugas membuat aktiviti seperti  teka silang kata ICT, Kahoot,Mewarna Online dan taklimat berkaitan PEDI.

Gambar Disini

 

Tarikh  : 28 Jun 2022

Masa : 10.00 Pagi - 12.30 Tengahari

Tempat : PEDI Bukit Raya Dalam

Peserta : Wanita

 

Tujuan

Seorang wanita menggunakan kemudahan internet yang disediakan bagi menjalani peperiksaan online SPA .Selain itu dapat mewujudkan hubungan yang lebih erat antara Petugas dengan komuniti setempat.

Aktiviti

Petugas memberi tunjuk ajar dalam menggunakan komputer bagi tujuan menjalani peperiksaan online SPA tersebut.

Gambar Disini