Tujuan

Taklimat dibuat untuk memberi pendedahan kepada komuniti berkaitan I-Saraan dan I-Suri serta komuniti bioleh berdaftar akaun tersebut untuk membuat caruman di masa hardapan.Selain itu dapat mewujudkan hubungan yang lebih erat antara Petugas KWSP dengan komuniti setempat.

Aktiviti

Petugas memberI pendedahan tentang faedah yang terkandung dalam I-Saraan dan I-Suri dan memberi tunjuk ajar kepada komuniti untuk digunakan secara talian bagi membolehkan komuniti mengetahui segala urusan wang yg dipindahkan didalam akaun tersebut seperti dividen hujung tahun.

Gambar Disini